Retourbeleid

Enkel de sale artikelen en kraamcadeaus kunnen worden geretourneerd. U dient het herroepingsformulier in te vullen en het product binnen vijf werkdagen na ontvangst te retourneren. De datum van het in ontvangst nemen door de postbezorger geldt hierbij als datum.

Let op: het product mag niet beschadigd en gebruikt zijn.

Gepersonaliseerde producten die zijn samengesteld in de webshop met betrekking tot stofkeuze kunnen helaas niet worden geretourneerd. Twijfelt u over de stofkeuze? Bestel dan eerst een stofstaaltje. (Deze zin graag bij elk artikel die mensen zelf kunnen samenstellen vermelden).

Bij het kopje retourbeleid moet een formulier aangemaakt worden met de volgende punten (welke bij de algemene voorwaarden staan). Zodra onderstaand formulier bij retourbeleid is toegevoegd, graag bij algemene voorwaarden verwijderen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij
producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.